fleksibl kambiyo kurları

fleksibl kambiyo kurları

bk. esnek kur


fleksibl kambiyo kurları için benzer kelimeler


fleksibl kambiyo kurları, 24 karakter ile yazılır. Ayrıca, f harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'f', 'l', 'e', 'k', 's', 'i', 'b', 'l', ' ', 'k', 'a', 'm', 'b', 'i', 'y', 'o', ' ', 'k', 'u', 'r', 'l', 'a', 'r', 'ı', şeklindedir.
fleksibl kambiyo kurları kelimesinin tersten yazılışı ıralruk oyibmak lbiskelf diziliminde gösterilir.