doğru kambiyo

doğru kambiyo İng. direct exchange

İki ülke arasında doğrudan doğruya yapılan kambiyo işlemleri.


doğru kambiyo için benzer kelimeler


doğru kambiyo, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, o harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'o', 'ğ', 'r', 'u', ' ', 'k', 'a', 'm', 'b', 'i', 'y', 'o', şeklindedir.
doğru kambiyo kelimesinin tersten yazılışı oyibmak urğod diziliminde gösterilir.