dışarlak diz

dışarlak diz Fr. Genu-varum, jambe arquée

dışarlak diz için benzer kelimeler


dışarlak diz, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, z harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'ı', 'ş', 'a', 'r', 'l', 'a', 'k', ' ', 'd', 'i', 'z', şeklindedir.
dışarlak diz kelimesinin tersten yazılışı zid kalraşıd diziliminde gösterilir.