ardın diz

ardın diz Fr. Genu recurvatum

ardın diz için benzer kelimeler


ardın diz, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, z harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'r', 'd', 'ı', 'n', ' ', 'd', 'i', 'z', şeklindedir.
ardın diz kelimesinin tersten yazılışı zid nıdra diziliminde gösterilir.