ardın basmak

ardın basmak

Peşini bırakmıyarak takibetmek, geriden vurmak.


ardın basmak için benzer kelimeler


ardın basmak, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'r', 'd', 'ı', 'n', ' ', 'b', 'a', 's', 'm', 'a', 'k', şeklindedir.
ardın basmak kelimesinin tersten yazılışı kamsab nıdra diziliminde gösterilir.