izin basmak, (izine basmak)

izin basmak, (izine basmak)

Birisinin yolunda gitmek, izinde yürümek, izini takip etmek.


izin basmak, (izine basmak) için benzer kelimeler


izin basmak, (izine basmak), 27 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, ) harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'z', 'i', 'n', ' ', 'b', 'a', 's', 'm', 'a', 'k', ',', ' ', '(', 'i', 'z', 'i', 'n', 'e', ' ', 'b', 'a', 's', 'm', 'a', 'k', ')', şeklindedir.
izin basmak, (izine basmak) kelimesinin tersten yazılışı )kamsab enizi( ,kamsab nizi diziliminde gösterilir.