izine dönmek

izine dönmek

esk. bir karar veya yargıdan geri dönmek, bir karardan vazgeçmek, rücu etmek.


izine dönmek için benzer kelimeler


izine dönmek, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'z', 'i', 'n', 'e', ' ', 'd', 'ö', 'n', 'm', 'e', 'k', şeklindedir.
izine dönmek kelimesinin tersten yazılışı kemnöd enizi diziliminde gösterilir.