izine dönüş

izine dönüş Fr. anapodoton

Araya başka bir cümlenin girmesiyle tamamlanmamış kalan bir sözün, daha sonra arkası getirilmek üzre, yeni bir şekilde ele alınması: siz isterseniz - pek ummam ya - arzunuz bu yolda olduğu takdirde... gibi.


izine dönüş için benzer kelimeler


izine dönüş, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, ş harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'z', 'i', 'n', 'e', ' ', 'd', 'ö', 'n', 'ü', 'ş', şeklindedir.
izine dönüş kelimesinin tersten yazılışı şünöd enizi diziliminde gösterilir.