ardın sürmek, (ardını sürmek, artların sürmek)

ardın sürmek, (ardını sürmek, artların sürmek)

Peşini bırakmamak, takibetmek.


ardın sürmek, (ardını sürmek, artların sürmek) için benzer kelimeler


ardın sürmek, (ardını sürmek, artların sürmek), 46 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ) harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'r', 'd', 'ı', 'n', ' ', 's', 'ü', 'r', 'm', 'e', 'k', ',', ' ', '(', 'a', 'r', 'd', 'ı', 'n', 'ı', ' ', 's', 'ü', 'r', 'm', 'e', 'k', ',', ' ', 'a', 'r', 't', 'l', 'a', 'r', 'ı', 'n', ' ', 's', 'ü', 'r', 'm', 'e', 'k', ')', şeklindedir.
ardın sürmek, (ardını sürmek, artların sürmek) kelimesinin tersten yazılışı )kemrüs nıraltra ,kemrüs ınıdra( ,kemrüs nıdra diziliminde gösterilir.