ardın almak

ardın almak

Arkasını çevirmek, kuşatmak, ricat hattını kesmek.


ardın almak için benzer kelimeler


ardın almak, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'r', 'd', 'ı', 'n', ' ', 'a', 'l', 'm', 'a', 'k', şeklindedir.
ardın almak kelimesinin tersten yazılışı kamla nıdra diziliminde gösterilir.