arkacıl diz

arkacıl diz Fr. Genu recurvatum

arkacıl diz için benzer kelimeler


arkacıl diz, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, z harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'r', 'k', 'a', 'c', 'ı', 'l', ' ', 'd', 'i', 'z', şeklindedir.
arkacıl diz kelimesinin tersten yazılışı zid lıcakra diziliminde gösterilir.