diz ağırşağı

diz ağırşağı

a. hlk. Diz kapağı kemiği.


diz ağırşağı

Diz kapağı


diz ağırşağı için benzer kelimeler


diz ağırşağı, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'i', 'z', ' ', 'a', 'ğ', 'ı', 'r', 'ş', 'a', 'ğ', 'ı', şeklindedir.
diz ağırşağı kelimesinin tersten yazılışı ığaşrığa zid diziliminde gösterilir.