baskı ağırşağı

baskı ağırşağı İng. pressure plate

Kavrama ve baskı yaylarının itme gücünden yararlanarak, kavrama ağırşağını düzentekerin iç yüzeyine bastırıp sıkıştıran ortası delik yuvarlak parça.


baskı ağırşağı için benzer kelimeler


baskı ağırşağı, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'a', 's', 'k', 'ı', ' ', 'a', 'ğ', 'ı', 'r', 'ş', 'a', 'ğ', 'ı', şeklindedir.
baskı ağırşağı kelimesinin tersten yazılışı ığaşrığa ıksab diziliminde gösterilir.