arkalı önlü baskı

arkalı önlü baskı

bk. çift taraflı baskı


arkalı önlü baskı için benzer kelimeler


arkalı önlü baskı, 17 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'r', 'k', 'a', 'l', 'ı', ' ', 'ö', 'n', 'l', 'ü', ' ', 'b', 'a', 's', 'k', 'ı', şeklindedir.
arkalı önlü baskı kelimesinin tersten yazılışı ıksab ülnö ılakra diziliminde gösterilir.