arkalı

arkalı

sf. 1. Arkası olan. 2. mec. Koruyanı, dayanağı olan: “Kadronun dört yüzden yukarısı masa başında bile oturmayan arkalıların.” -R. Ilgaz.


arkalı

1. Semiz, yağlı. 2. Devamlı, sürekli: Bu sürü arkalıdır. 3. Büyük, çok kalabalık: O köy arkalıdır. 4. Çok meyvalı ağaç.


arkalı

Sürmekte, bitmemiş şey.


arkalı için benzer kelimeler


arkalı, 6 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'r', 'k', 'a', 'l', 'ı', şeklindedir.
arkalı kelimesinin tersten yazılışı ılakra diziliminde gösterilir.