baskı altına alınmış talep

baskı altına alınmış talep

bk. bastırılmış istem


baskı altına alınmış talep için benzer kelimeler


baskı altına alınmış talep, 26 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, p harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'a', 's', 'k', 'ı', ' ', 'a', 'l', 't', 'ı', 'n', 'a', ' ', 'a', 'l', 'ı', 'n', 'm', 'ı', 'ş', ' ', 't', 'a', 'l', 'e', 'p', şeklindedir.
baskı altına alınmış talep kelimesinin tersten yazılışı pelat şımnıla anıtla ıksab diziliminde gösterilir.