evriği alınmış gama dağılımı

evriği alınmış gama dağılımı İng. inverted gamma distribution

evriği alınmış gama dağılımı için benzer kelimeler


evriği alınmış gama dağılımı, 28 karakter ile yazılır. Ayrıca, e harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'e', 'v', 'r', 'i', 'ğ', 'i', ' ', 'a', 'l', 'ı', 'n', 'm', 'ı', 'ş', ' ', 'g', 'a', 'm', 'a', ' ', 'd', 'a', 'ğ', 'ı', 'l', 'ı', 'm', 'ı', şeklindedir.
evriği alınmış gama dağılımı kelimesinin tersten yazılışı ımılığad amag şımnıla iğirve diziliminde gösterilir.