alınmış

alınmış

Felçli, inme inmiş: Hüseyin ağanın sol tarafı alınmış.


alınmış için benzer kelimeler


alınmış, 7 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ş harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'l', 'ı', 'n', 'm', 'ı', 'ş', şeklindedir.
alınmış kelimesinin tersten yazılışı şımnıla diziliminde gösterilir.