sözde farkı alınmış

sözde farkı alınmış İng. quasi-differenced

sözde farkı alınmış için benzer kelimeler


sözde farkı alınmış, 19 karakter ile yazılır. Ayrıca, s harfi ile başlar, ş harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 's', 'ö', 'z', 'd', 'e', ' ', 'f', 'a', 'r', 'k', 'ı', ' ', 'a', 'l', 'ı', 'n', 'm', 'ı', 'ş', şeklindedir.
sözde farkı alınmış kelimesinin tersten yazılışı şımnıla ıkraf edzös diziliminde gösterilir.