sözde farkı alınmış veri

sözde farkı alınmış veri İng. quasi-differenced data

sözde farkı alınmış veri için benzer kelimeler


sözde farkı alınmış veri, 24 karakter ile yazılır. Ayrıca, s harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 's', 'ö', 'z', 'd', 'e', ' ', 'f', 'a', 'r', 'k', 'ı', ' ', 'a', 'l', 'ı', 'n', 'm', 'ı', 'ş', ' ', 'v', 'e', 'r', 'i', şeklindedir.
sözde farkı alınmış veri kelimesinin tersten yazılışı irev şımnıla ıkraf edzös diziliminde gösterilir.