dişbuzağı

dişbuzağı

Danaburnu denilen böcek.


dişbuzağı, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'i', 'ş', 'b', 'u', 'z', 'a', 'ğ', 'ı', şeklindedir.
dişbuzağı kelimesinin tersten yazılışı ığazubşid diziliminde gösterilir.