dışsatım kısıtlamaları

dışsatım kısıtlamaları İng. export restrictions, export restraints

Dünya piyasalarında temel mal fiyatlarının düşmesini önlemek amacıyla dışsatımcı ülkeler tarafından söz konusu malların dışsatım miktarına getirilen kısıtlamalar.


dışsatım kısıtlamaları için benzer kelimeler


dışsatım kısıtlamaları, 22 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'ı', 'ş', 's', 'a', 't', 'ı', 'm', ' ', 'k', 'ı', 's', 'ı', 't', 'l', 'a', 'm', 'a', 'l', 'a', 'r', 'ı', şeklindedir.
dışsatım kısıtlamaları kelimesinin tersten yazılışı ıralamaltısık mıtasşıd diziliminde gösterilir.