ticaret kısıtlamaları

ticaret kısıtlamaları

bk. dış ticaret engelleri


ticaret kısıtlamaları için benzer kelimeler


ticaret kısıtlamaları, 21 karakter ile yazılır. Ayrıca, t harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 't', 'i', 'c', 'a', 'r', 'e', 't', ' ', 'k', 'ı', 's', 'ı', 't', 'l', 'a', 'm', 'a', 'l', 'a', 'r', 'ı', şeklindedir.
ticaret kısıtlamaları kelimesinin tersten yazılışı ıralamaltısık teracit diziliminde gösterilir.