ihracat kısıtlamaları

ihracat kısıtlamaları

bk. dışsatım kısıtlamaları


ihracat kısıtlamaları için benzer kelimeler


ihracat kısıtlamaları, 21 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'h', 'r', 'a', 'c', 'a', 't', ' ', 'k', 'ı', 's', 'ı', 't', 'l', 'a', 'm', 'a', 'l', 'a', 'r', 'ı', şeklindedir.
ihracat kısıtlamaları kelimesinin tersten yazılışı ıralamaltısık tacarhi diziliminde gösterilir.