diştecim

diştecim İng. external trade

Bir ülkenin ulusal sınırları dışına yönelen, yabancı uluslarla yapılan alışveriş, bk. dışalım, dışsatım.


diştecim, 8 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'i', 'ş', 't', 'e', 'c', 'i', 'm', şeklindedir.
diştecim kelimesinin tersten yazılışı micetşid diziliminde gösterilir.