ditiramp

ditiramp, -bı Fr. dithyrambe

a. 1. Eski Yunanların Dionysos şerefine okudukları tören şarkısı. 2. Lirik şiir.


ditiramp Fr. dithyrambe

Eski Yunanlılarda, Tanrı Dionysos adına okunan tören şarkısı. Bugün, içsel ve coşturucu koşuk anlamında da kullanılıyor.


ditiramp, 8 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, p harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'i', 't', 'i', 'r', 'a', 'm', 'p', şeklindedir.
ditiramp kelimesinin tersten yazılışı pmaritid diziliminde gösterilir.