doğaçlama tiyatrosu

doğaçlama tiyatrosu İng. improvisational theatre

Bir betiğe dayanmadan, önceden saptanmış bir gelişim çizgisi üzerinde doğaçtan oynanan ve örgüsü önceden bilindiği için, oyuncuların bu örgüyü izleyip anlık buluşlarla geliştirdikleri oyunları içeren tiyatro.


doğaçlama tiyatrosu için benzer kelimeler


doğaçlama tiyatrosu, 19 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, u harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'o', 'ğ', 'a', 'ç', 'l', 'a', 'm', 'a', ' ', 't', 'i', 'y', 'a', 't', 'r', 'o', 's', 'u', şeklindedir.
doğaçlama tiyatrosu kelimesinin tersten yazılışı usortayit amalçağod diziliminde gösterilir.