doğal gömev

doğal gömev İng. natural embedding

(…) olduğunda, herçin I (x) = x koşulunu sağlayan I : B işlevi, Anlamdaş. doğal birlev, kapsama gönderimi.


doğal gömev için benzer kelimeler


doğal gömev, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, v harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'o', 'ğ', 'a', 'l', ' ', 'g', 'ö', 'm', 'e', 'v', şeklindedir.
doğal gömev kelimesinin tersten yazılışı vemög lağod diziliminde gösterilir.