dizeyin doğal biçimi

dizeyin doğal biçimi İng. canonical form of a matrix

bk. düzgen dizey.


dizeyin doğal biçimi için benzer kelimeler


dizeyin doğal biçimi, 20 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'i', 'z', 'e', 'y', 'i', 'n', ' ', 'd', 'o', 'ğ', 'a', 'l', ' ', 'b', 'i', 'ç', 'i', 'm', 'i', şeklindedir.
dizeyin doğal biçimi kelimesinin tersten yazılışı imiçib lağod niyezid diziliminde gösterilir.