araekyazılış biçimi

araekyazılış biçimi İng. infix notation

İkili bir yöneten deyimin ilişkin olduğu iki yönetilen deyimin arasına konulmasını öngören yazılış biçimi. || Örn. 2> 3 önermesinde ikili bir yöneten deyim olan > imi, araek yazılış biçimine göre kullanılmıştır. Krş.. ön ek yazılış biçimi, artek yazılış biçimi.


araekyazılış biçimi için benzer kelimeler


araekyazılış biçimi, 19 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'r', 'a', 'e', 'k', 'y', 'a', 'z', 'ı', 'l', 'ı', 'ş', ' ', 'b', 'i', 'ç', 'i', 'm', 'i', şeklindedir.
araekyazılış biçimi kelimesinin tersten yazılışı imiçib şılızaykeara diziliminde gösterilir.