doğal öldürücü hücre

doğal öldürücü hücre İng. natural killer cell, NK cell

Yüzeyinde immünoglobülin ve T hücresi reseptörü taşımayan, mikropla enfekte hücreleri veya tümör hücrelerini doğrudan eritici mekanizmalarıyla veya salgıladığı IFN-γ ile öldüren, doğal bağışık yanıtta rol oynayan, büyük granüler lenfosit, NK hücresi.


doğal öldürücü hücre İng. natural killer cell, nk cell

Mikropla enfekte hücreleri veya tümör hücrelerini doğrudan eritici mekanizmalarıyla veya salgıladığı interferon-y ile öldürerek işlev gören, yüzeyinde immünoglobulin ve T hücresi almacı taşımayan büyük granüler lenfosit, NK hücresi.


doğal öldürücü hücre için benzer kelimeler


doğal öldürücü hücre, 20 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'o', 'ğ', 'a', 'l', ' ', 'ö', 'l', 'd', 'ü', 'r', 'ü', 'c', 'ü', ' ', 'h', 'ü', 'c', 'r', 'e', şeklindedir.
doğal öldürücü hücre kelimesinin tersten yazılışı ercüh ücürüdlö lağod diziliminde gösterilir.