akut öldürücü zehirlilik testi

akut öldürücü zehirlilik testi İng. acute lethal toxicity test

Kimyasal maddelerin herhangi bir hayvan türüne, bir veya daha fazla yoldan, tek dozda uygulanmasıyla gerçekleştirilen ve diğer çalışmalar için uygun doz aralığı hakkında fikir veren öncü çalışmalar.


akut öldürücü zehirlilik testi için benzer kelimeler


akut öldürücü zehirlilik testi, 30 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'k', 'u', 't', ' ', 'ö', 'l', 'd', 'ü', 'r', 'ü', 'c', 'ü', ' ', 'z', 'e', 'h', 'i', 'r', 'l', 'i', 'l', 'i', 'k', ' ', 't', 'e', 's', 't', 'i', şeklindedir.
akut öldürücü zehirlilik testi kelimesinin tersten yazılışı itset kililrihez ücürüdlö tuka diziliminde gösterilir.