eşik zehirlilik konsantrasyonu

eşik zehirlilik konsantrasyonu İng. trhshold toxic consantration

Ortamda bulunan birden fazla zehirli maddenin ortak etkisinin belirlenmesinde kullanılan bir parametre.


eşik zehirlilik konsantrasyonu için benzer kelimeler


eşik zehirlilik konsantrasyonu, 30 karakter ile yazılır. Ayrıca, e harfi ile başlar, u harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'e', 'ş', 'i', 'k', ' ', 'z', 'e', 'h', 'i', 'r', 'l', 'i', 'l', 'i', 'k', ' ', 'k', 'o', 'n', 's', 'a', 'n', 't', 'r', 'a', 's', 'y', 'o', 'n', 'u', şeklindedir.
eşik zehirlilik konsantrasyonu kelimesinin tersten yazılışı unoysartnasnok kililrihez kişe diziliminde gösterilir.