altın eşik

altın eşik

Zengin evi: Altın eşiğin, tahta eşiğe ihtiyacı var.


altın eşik için benzer kelimeler


altın eşik, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'l', 't', 'ı', 'n', ' ', 'e', 'ş', 'i', 'k', şeklindedir.
altın eşik kelimesinin tersten yazılışı kişe nıtla diziliminde gösterilir.