eşik değer

eşik değer İng. threshold

1.Bir olayın olabilmesinden önce ulaşılan değer ya da seviye. 2.Sinirde impulsun başladığı zar potansiyelinin kritik değeri.


eşik değer için benzer kelimeler


eşik değer, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, e harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'e', 'ş', 'i', 'k', ' ', 'd', 'e', 'ğ', 'e', 'r', şeklindedir.
eşik değer kelimesinin tersten yazılışı reğed kişe diziliminde gösterilir.