eşik dalga boyu

eşik dalga boyu İng. threshold wavelenght

Verilen bir yüzeyden eksicik sökmek için gerekli ışmımın dalga boyunun üstsınır değeri.


eşik dalga boyu için benzer kelimeler


eşik dalga boyu, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, e harfi ile başlar, u harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'e', 'ş', 'i', 'k', ' ', 'd', 'a', 'l', 'g', 'a', ' ', 'b', 'o', 'y', 'u', şeklindedir.
eşik dalga boyu kelimesinin tersten yazılışı uyob aglad kişe diziliminde gösterilir.