dalga boyu

dalga boyu

a. coğ. 1. Yan yana iki dalga sırtı arasında kalan ve uzunluğu yerine göre birkaç metreden birkaç yüz metreye kadar ulaşabilen yatay uzaklık. 2. fiz. Devirli hareketlerde bir devir içindeki hareketin yayıldığı uzaklık: Kırmızı ışığın dalga boyu (boşlukta veya havada) 0.7 mikrondur.


dalga boyu İng. wavelength

Devirsel bir dalganın yayılma doğrultusunda, salınımı aynı evrede olan ve birbirini izleyen iki noktası arasındaki uzaklık.


dalga boyu İng. wavelength
dalga boyu İng. wave lengh

Yan yana iki dalga sırtı arasında kalan ve uzunluğu yerine göre birkaç metreden birkaç yüz metreye kadar ulaşabilen yatay uzaklık.


dalga boyu İng. wavelength

Dalganın ardı ardına iki eş evreli noktası arasındaki uzaklık.


dalga boyu İng. wavelength

Bir dalganın eşit evreli ardışık noktaları arasındaki uzaklık.


dalga boyu İng. wavelength

Dalganın ardışık iki eş evreli noktası arasında kaynaktan çapsal olarak ölçülen uzaklık.


dalga boyu İng. wavelength

Ardışık iki dalganın tepe noktaları arasındaki uzaklık.


dalga boyu Osm. tul-ü nevç

(fizik)


dalga boyu için benzer kelimeler


dalga boyu, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, u harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'a', 'l', 'g', 'a', ' ', 'b', 'o', 'y', 'u', şeklindedir.
dalga boyu kelimesinin tersten yazılışı uyob aglad diziliminde gösterilir.