eşdeğer dalga boyu

eşdeğer dalga boyu İng. equivalent wavelength

Bazı belirgin koşullarda, ayrışık demetle aynı özellikleri taşıyan tek enerjili X ışını dalga boyu.


eşdeğer dalga boyu için benzer kelimeler


eşdeğer dalga boyu, 18 karakter ile yazılır. Ayrıca, e harfi ile başlar, u harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'e', 'ş', 'd', 'e', 'ğ', 'e', 'r', ' ', 'd', 'a', 'l', 'g', 'a', ' ', 'b', 'o', 'y', 'u', şeklindedir.
eşdeğer dalga boyu kelimesinin tersten yazılışı uyob aglad reğedşe diziliminde gösterilir.