eşik çaprazlama modeli

eşik çaprazlama modeli İng. threshold-crossing model

eşik çaprazlama modeli için benzer kelimeler


eşik çaprazlama modeli, 22 karakter ile yazılır. Ayrıca, e harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'e', 'ş', 'i', 'k', ' ', 'ç', 'a', 'p', 'r', 'a', 'z', 'l', 'a', 'm', 'a', ' ', 'm', 'o', 'd', 'e', 'l', 'i', şeklindedir.
eşik çaprazlama modeli kelimesinin tersten yazılışı iledom amalzarpaç kişe diziliminde gösterilir.