eşik akımı

eşik akımı İng. threshold current

Bir uçun içinde oluşan elektriksel boşalımın, irkilimili halden kendini sürdürür hale geçiş akımı.


eşik akımı için benzer kelimeler


eşik akımı, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, e harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'e', 'ş', 'i', 'k', ' ', 'a', 'k', 'ı', 'm', 'ı', şeklindedir.
eşik akımı kelimesinin tersten yazılışı ımıka kişe diziliminde gösterilir.