molekül derişmesi, molekül konsantrasyonu

molekül derişmesi, molekül konsantrasyonu Osm. temerküz-ü zerrevî

(kimya)


molekül derişmesi, molekül konsantrasyonu için benzer kelimeler


molekül derişmesi, molekül konsantrasyonu, 41 karakter ile yazılır. Ayrıca, m harfi ile başlar, u harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'm', 'o', 'l', 'e', 'k', 'ü', 'l', ' ', 'd', 'e', 'r', 'i', 'ş', 'm', 'e', 's', 'i', ',', ' ', 'm', 'o', 'l', 'e', 'k', 'ü', 'l', ' ', 'k', 'o', 'n', 's', 'a', 'n', 't', 'r', 'a', 's', 'y', 'o', 'n', 'u', şeklindedir.
molekül derişmesi, molekül konsantrasyonu kelimesinin tersten yazılışı unoysartnasnok lükelom ,isemşired lükelom diziliminde gösterilir.