adaptör molekül

adaptör molekül İng. adapter molecule

Protein sentezi sırasında amino asitleri mRNA kalıbı üzerindeki uygun yerine bağlayan küçük RNA molekülleri (tRNA).


adaptör molekül İng. adapter molecule

Protein sentezi sırasında aminoasitleri, mRNA kalıbı üzerindeki uygun yerine bağlayan küçük RNA molekülleri.


adaptör molekül için benzer kelimeler


adaptör molekül, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, l harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'd', 'a', 'p', 't', 'ö', 'r', ' ', 'm', 'o', 'l', 'e', 'k', 'ü', 'l', şeklindedir.
adaptör molekül kelimesinin tersten yazılışı lükelom rötpada diziliminde gösterilir.