adaptör

adaptör Fr. adapteur

a. 1. Bir aletin çapları birbirinden farklı olan parçalarından birini ötekine geçirebilmek için yararlanılan bağlayıcı. 2. Aygıtın kullanabileceği düzeye göre elektrik akımını ayarlayan alet, uyarlayıcı.


adaptör için benzer kelimeler


adaptör, 7 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'd', 'a', 'p', 't', 'ö', 'r', şeklindedir.
adaptör kelimesinin tersten yazılışı rötpada diziliminde gösterilir.