doğrudaş düzlender

doğrudaş düzlender İng. collinear planes

bk. eksendeş düzlemler.


doğrudaş düzlender için benzer kelimeler


doğrudaş düzlender, 18 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'o', 'ğ', 'r', 'u', 'd', 'a', 'ş', ' ', 'd', 'ü', 'z', 'l', 'e', 'n', 'd', 'e', 'r', şeklindedir.
doğrudaş düzlender kelimesinin tersten yazılışı rednelzüd şadurğod diziliminde gösterilir.