doğrudaş noktalar

doğrudaş noktalar İng. collinear points

Bir doğru üzerinde bulunan noktalar.


doğrudaş noktalar İng. collinear points

Bir doğru üstünde yer alan noktalar.


doğrudaş noktalar için benzer kelimeler


doğrudaş noktalar, 17 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'o', 'ğ', 'r', 'u', 'd', 'a', 'ş', ' ', 'n', 'o', 'k', 't', 'a', 'l', 'a', 'r', şeklindedir.
doğrudaş noktalar kelimesinin tersten yazılışı ralatkon şadurğod diziliminde gösterilir.