doğrusal olmayan operatör

doğrusal olmayan operatör İng. non-linear operator

X vektör uzayından bir Y vektör uzayına dönüşüm yapan ve doğrusallık koşullarının en az birini sağlamayan bir dönüşüm, nonlineer operatör.


doğrusal olmayan operatör için benzer kelimeler


doğrusal olmayan operatör, 25 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'o', 'ğ', 'r', 'u', 's', 'a', 'l', ' ', 'o', 'l', 'm', 'a', 'y', 'a', 'n', ' ', 'o', 'p', 'e', 'r', 'a', 't', 'ö', 'r', şeklindedir.
doğrusal olmayan operatör kelimesinin tersten yazılışı rötarepo nayamlo lasurğod diziliminde gösterilir.