doksazosin mezilat

doksazosin mezilat İng. doxazosin mesilate

Alfa 1-adrenerjik almaç engelleyicisi ilaçların, kinazolinler grubuna dâhil bir ilaç.


doksazosin mezilat, 18 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, t harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'o', 'k', 's', 'a', 'z', 'o', 's', 'i', 'n', ' ', 'm', 'e', 'z', 'i', 'l', 'a', 't', şeklindedir.
doksazosin mezilat kelimesinin tersten yazılışı talizem nisozaskod diziliminde gösterilir.