döküntü yelpazesi

döküntü yelpazesi İng. detritic cone

Döküntülerin dağ eteklerinde oluşturduğu, çok kez belli bir yönde ve belli aralıklarla sıralanan koni görünümündeki yer biçimi.


döküntü yelpazesi Fr. cône d'éboulis

(coğrafya)


döküntü yelpazesi için benzer kelimeler


döküntü yelpazesi, 17 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'ö', 'k', 'ü', 'n', 't', 'ü', ' ', 'y', 'e', 'l', 'p', 'a', 'z', 'e', 's', 'i', şeklindedir.
döküntü yelpazesi kelimesinin tersten yazılışı isezapley ütnüköd diziliminde gösterilir.