birikinti yelpazesi

birikinti yelpazesi İng. cone of dejection

Akıntı kanalıyla gelen sel sularının, yamaç önündeki düzlüklere yığdıkları özdeklerle oluşmuş yelpaze ya da koni biçiminde, az eğimli yığıntı, bk. akıntı yolu.


birikinti yelpazesi için benzer kelimeler


birikinti yelpazesi, 19 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'i', 'r', 'i', 'k', 'i', 'n', 't', 'i', ' ', 'y', 'e', 'l', 'p', 'a', 'z', 'e', 's', 'i', şeklindedir.
birikinti yelpazesi kelimesinin tersten yazılışı isezapley itnikirib diziliminde gösterilir.