dolaşım reaktörü

dolaşım reaktörü İng. circulating reactor

Kalbi içinde fisil madde dolaşımı olan reaktör.


dolaşım reaktörü için benzer kelimeler


dolaşım reaktörü, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, ü harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'o', 'l', 'a', 'ş', 'ı', 'm', ' ', 'r', 'e', 'a', 'k', 't', 'ö', 'r', 'ü', şeklindedir.
dolaşım reaktörü kelimesinin tersten yazılışı ürötkaer mışalod diziliminde gösterilir.